تصویر زیر یکی مربوط به دیدار نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب در تاریخ (1392/09/14) و دیگری مربوط یه دیدار نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقاى جنوبى با رهبر انقلاب در تاریخ (1378/07/25) می باشد که تنها تغییر در مبلمان دفتر رهبر معظم انقلاب رنگ شدن و عوض کردن روکش آن می‌باشد.