امروز عسگری به جهان دیده بسته است

 قلب جهان و قطب زمان دلشکسته است

 آن حجت خدای، ز بیداد معتمد

 پیوند زندگانی اش از هم گسسته است

 

                 شهادت یازدهمین امام شیعیان و نشستن گرد یتیمی
                  
بر چهره ی مولایمان صاحب الزمان، تسلیت باد . . .

 

Click here to enlarge
برچسب ها : مذهبی  , فرهنگی  , عکس و تصویر  ,